BRF Skogalundsklippan

Välkommen till BRF Skogalundsklippan!

Här finns vi, mitt i det centrala Nacka.
BRF Skogalundsklippan är en fristående bostadsrättsförening som ägs och förvaltas av ca 250 medlemmar. Föreningen består av 204 lägenheter som färdigställdes 1984-1985.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens fastighet upplåta bostadslägenheter med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Föreningen är ett privatbostadsföretag (äkta bostadsföretag) enligt inkomstskattelagen (1999:1229).
Föreningen har organisationsnummer 716418-0668. 

Att välja att bo med bostadsrätt är att bo med det demokratiska alternativet. Det innebär bl.a. att vi medlemmar tar ansvar för vårt boende genom ett aktivt engagemang i föreningen, dess styrelsearbete, föreningsstämmor m.fl. aktiviteter. Läs mer »