BRF Skogalundsklippan

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning måste alltid godkännas av styrelsen.

Föreningen tar ut en avgift för andrahandsuthyrning. 

Årsavgiften är 10% av prisbasbeloppet (2017 är prisbasbeloppet 44 800 kr). Avgiften tas ut med
1/12-del per månad och betalas månadsvis för hela uthyrningsperioden.
Första betalning görs vid starten av uthyrningen.


Andrahandsuthyrning kan som längst godkännas för en period om ett år. Andrahandsuthyrning för kortare period än en 
månad är inte tillåten.


Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning finns här 
Regler för andrahandsuthyrning finns här