BRF Skogalundsklippan

Information om brandskydd/brandsäkerhet


Skydda dig!,   Brandskydd trapphus

Brandsäkerhet flerbostadshus
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBS! ABSOLUT FÖRBJUDET ATT FÖRVARA FÖREMÅL I TRAPPHUSET.

Av brandsäkerhetsskäl är det förbjudet att förvara föremål i trapphusen. Uppstår en situation där brandmän och utrymningspersonal blir hindrade p.g.a. att det fanns föremål i vägen kan föreningen bli skadeståndsskyldig. Det här är ett myndighetskrav (MSB), respektera detta. 

Föreningen kommer att avlägsna alla prylar vilka är placerade i trapphusen.

Om Föreningen har tagit bort felaktigt placerade föremål från trapphusen finns de för avhämtning mot beskrivning, ta kontakt med expeditionen.

Dessutom försvåras städningen om det finns föremål i 
trapphuset.