BRF Skogalundsklippan

Ombyggnad av lokal till lägenhet i port 16

2017-10-14

Projektet med att bygga om lokalen i port 16 till lägenhet är nu i full gång.
Planritningar är klara och lokalen kommer att omvandlas till en 3-rums lägenhet på ca 88,5 kvm.
Ansvariga för Projekteringen är företaget AT-projektsamordning.
Bygglovet för ombyggnaden är godkänt av Nacka kommun. Även starttillstånd för ombyggnaden har erhållits från kommunen.
De slutliga ritningarna och alla behövliga underlag för ombyggnaden är nu klara.
Offerter för ombyggnaden har begärts in från 6 - 7 olika byggföretag. Svar har begärts till slutet av oktober.
Föreningens förhoppning är att arbetet med ombyggnaden kan vara klart till årsskiftet och att vi sedan kan sälja lägenheten under första kvartalet 2018.