BRF Skogalundsklippan

Arbetet med stabilisering av grunden vid port 26 nu klart

2017-11-29

Arbetet med att stadga grunden vid port 26 är nu avslutat. Det har monterats två stödbalkar under huset i nord/västra hörnet. Därefter har balkarna gjutas in i betong som rostskydd. Marken har därefter återställts.
Mätningar av eventuella rörelser i huset kommer att fortsätta under minst två år.

Arbetet har genomförts av Besab AB, Dipart AB och
Nacka Schakt AB.