BRF Skogalundsklippan

Arbete med stabilisering av grunden vid port 26

2017-10-12

Höstens arbeten har startat. Det innebär att det kommer att pågå
grävningsarbeten och andra aktiviteter vid gästlägenhetens nord/östra hörn under oktober månad.
Nu pågår arbetet med att montera två stödbalkar under huset. När det är avslutat kommer balkarna att gjutas in i betong och sedan kommer återställningsarbete av marken att ske.
Detta beräknas klart under oktober.

Arbetet genomförs av Besab AB, Dipart AB och Nacka Schakt AB.