BRF Skogalundsklippan

Parkering/Garage

Vid önskemål om att hyra p-plats (uteplats alternativt garage) kontakta HSB servicecenter antingen på telefon 010-442 1100 eller via mail: service.stockholm@hsb.se.

Finns önskemål om byte av plats från tex uteplats till garage, kontakta också då HSB servicecenter för placering i byteskön. 
Observera, lägenhetsinnehavare får enbart hyra en p-plats, vilket innebär att om garageplats erhålls, upphör uthyrningen av eventuell uteplats.

Regler för garage och parkering.

  
För ytterligare information om parkering och garage i området, skicka e-post till: skogalundsklippan@bredband.net.

Du kan också kontakta Hans Östlund på telefon 070-716 8831.