Information till bostadsrättsinnehavare

Regler för byggande av uteplats mm
Regler för ändring i lägenhet
Besiktning av lägenhet krävs vid lägenhetsöverlåtelse.

Avflyttningsbesiktning ska alltid utföras innan en lägenhetsöverlåtelse får ske.
Detta för att skydda föreningen och lägenhetsinnehavaren mot obehagliga 
överraskningar.
Anmäl alltså till i första hand, Christina Schön, 010-442 14 13, att ni tänker
sälja lägenheten och vill ha en besiktning utförd. Styrelsen kommer inte att
godkänna överlåtelse förrän det finns ett protokoll på att en avflyttnigsbesiktning
har skett.