BRF Skogalundsklippan

Styrelsen

 

 

Namn

Telefon/adress

Ansvar

Ordförande

Sören Lövkvist

soren.lovkvist@telia.com

070-667 8831

Skogalundsklippan 16

Hemsida,
Utemiljö,
Lekplatser

Kassör

Peter Andersson

peter.andersson@vision.se

070-473 99 01
Skogalundsklippan 19

Löpande Ekonomiförvaltning

Vice ordf.

Hans Östlund
skogalundsklippan@bredband.net

070-716 8831
Skogalundsklippan 16

Drift, hissar, belysning, förråd,
brandskydd

Sekreterare

Bengt Björkman

skogalundsklippan@bredband.net
 

070-667 8819

Skogalundsklippan 13

Information, överlåtelser

 Ledamot

Monica Endermark

mendermark@hotmail.se

070-667 8848
Skogalundsklippan 28

 

Tvättstugor, Gästlägenhet, Bastu, Förenings-lokal och bokningssystem

 Suppleant

Sture Billroth

Skogalundsklippan 19 

Drift, el teleteknik
och brandskydd

 Suppleant

Kristoffer Enander

 Skogalundsklippan 17


 

 Suppleant

Päivi Nurminen

073-990 27 11
Skogalundsklippan 22

Tvättstugor, gästlägenhet, bastu och föreningslokal

HSB

service.stockholm@hsb.se

010-442 1100

Medlemsärenden,
garage/parkering, kölistor

Förvaltare

Christina Schön
  christina.schon@hsb.se

010-442 1413

Samordnar och initierar åtgärder alla områden